Login Membership 장바구니 Mypage Contact Us  
             
 
 
> ACCESSORIE 악세서리
 
라인커트/클리퍼 부력제/침강제 홀 더/수온계 라인 관련 용품
인디케이터/포셉 돋보기/썬글라스 기타 악세사리
 
 
 
 
 
CFA-30(Fly Dryer)
22,000원
C & F
상품종류 판매가 재고여부
Fly Dryer 22,000 재고있음
 
 
 
     
   
     
 

 

 

  • 드라이플라이훅의 젖은 물기를 빨아들여서 훅이 수면위에 잘 뜨게 해주는 역활.