Login Membership 장바구니 Mypage Contact Us  
             
 
 
> ACCESSORIE 악세서리
 
라인커트/클리퍼 부력제/침강제 홀 더/수온계 라인 관련 용품
인디케이터/포셉 돋보기/썬글라스 기타 악세사리
 
 
 
 
 
티펫 홀더 BAR
12,000원
Orivs
상품종류 판매가 재고여부
ONE 12,000
품절상품 입니다.
 
 
     
   
     
 

**  티펫 홀더 BAR **

  • 수평이나 수직으로 오비스 티펫 스풀을 7개까지 장착가능
  • 가방이나 조끼 또는 슬링팩에 추가장착.