Login Membership ٱ Mypage Contact Us  
             
 
 
> ACCESSORIE Ǽ
 
ĿƮ/Ŭ η/ħ Ȧ /° ǰ
ε/ Ÿ Ǽ縮
 
 
 
 
 
CFA-85/T(ġ)
90,000
C & F
ǰ ǸŰ
(ROD RUCK FOR MOUNT LUGGAGE AREA COVER) 90,000
ǰǰ Դϴ.
 
 
     
   
     
 


 

 

CFA-85/T
ëɫëȫΫー対応PAT.P
5,460.-
ܫー﫴䫳ѫȫーΫȫΫーĪ涫ëɫëǪ
ܫիȫ۫ーƫë転ପପΫثëɫ쫹Ȫ装󷪷ꫢ۫ーë強ͫޫͫëȪǫȫΫー挟込ળȪͳҪުȫΫーƫ˫٫뫯׺몳Ȫ来ު
ܫꫢ۫ーΫܫǫ˫ëȪǪ˫ëɫɪȪƪ⪪Ūު
ܫի髤ëɪ뫢ーëɪ4⫻ëȪǪު
Front H330W55D20(mm)
Rear H335W80D20(mm)

関֧ثëɫ쫹対応 CFA-83/H


対応
CFA-83/H
ثëɫ쫹対応
CFA-85/T
ȫΫー対応
ѫȫー 5' 6" 6' 6" 5' 6" 8' 6"
ー﫴 5'6"7' 0" 5' 6" 9' 0"
߫˫Ы 5'6"10' 0"  

߾対応Ϫު̪Ǫ実˪Ū˪ʪ몪内ーー発ڪ߾⪤ϴ᪯
˪êƪϫëɫëԪڪ몳Ȫǡ߾̪ڪ˪対応Ǫު
߾߾ڪ⡢2継߾ΫתーĪ߾囲内Ǫ몳Ȫ対応Ǫު